Ivas rez

Cijepanje kamena i stijena

Razbijanje / cijepanje kamena i stijena hidrauličnim alatima