Ivas rez

Dijamantno rezanje armiranog betona

Dijamantno rezanje armiranog betona je usluga koju nudimo kod izrade novih otvora ili proširenja postojećih u armiranom betonu te kod uklanjanja pojedinih dijelova postojećih objekata. Može se izvoditi okomito, vodoravno ili na kosinama, a ono što je bitno jest da nema vibracija i oštećenja okolnih površina i konstrukcija. Presjek koji nastaje je ravan pa ga nije potrebno naknadno obrađivati čime se smanjuju troškovi i trajanje radova.