Za složenije otvore vršimo rezanje armiranog betona visoko kvalitetnim dijamantnim sajlama kojima možemo izrezati otvore za kružne stepenice velikih promjera, kružne otvore za liftove te razne otvore za instalacije, ventilaciju i ostalo. Kod dijamantne sajle nema ograničenja kod dubine rezanja ili veličine otvora te je odlično rješenje u slučajevima kad pristup drugim strojevima nije moguć, a kao i kod ostalih tehnika nema vibracija, prljavštine niti oštećivanja konstrukcije na kojoj se rezanje vrši.

Kontaktirajte nas za više informacija

Kontakt