Ivas rez

Rezanje betona dijamantnom sajlom

Za složenije otvore vršimo rezanje armiranog betona visoko kvalitetnim dijamantnim sajlama kojima možemo izrezati otvore za kružne stepenice velikih promjera, kružne otvore za liftove te razne otvore za instalacije, ventilaciju i ostalo. Kod dijamantne sajle nema ograničenja kod dubine rezanja ili veličine otvora te je odlično rješenje u slučajevima kad pristup drugim strojevima nije moguć, a kao i kod ostalih tehnika nema vibracija, prljavštine niti oštećivanja konstrukcije na kojoj se rezanje vrši.